How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook

გუგავა მოვა - ნათელაშვილის სიტყვებზე კურიერის წამყვანმა სიცილი ვერ შეიკავა :D

10 ოქტომბერი 2017 21:15:01 116